Właściwości bursztynu

Cechą wyróżniającą bursztyn bałtycki spośród innych żywic kopalnych jest duża zawartość kwasu bursztynowego - 3-8%. Ponadto w jego skład wchodzą inne kwasy żywiczne (razem do 20%), rezany (do 65%) oraz alkohole żywiczne (do 15%). Analiza spektroskopowa składu wykazuje zawartość 61-81% węgla, 8,5-11% wodoru, do 15% tlenu, około 0,5% siarki. Bursztyn bałtycki wykazuje zmienną strukturę wewnętrzną od zupełnie amorficznej, przez porowatą do warstwowej, a nawet krystalicznej. Jego twardość wacha się od 2,0 do 2,5 w skali Mohsa, a gęstość od 0,96 do 1,096 g/cm3, co pozwala na unoszenie się w słonej wodzie morskiej. Jego rysa jest biała, a przełom muszlowy bądź schodkowy. Bursztyn jest słabo rozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze, chloroformie, benzenie i dwusiarczku węgla. Jest doskonałym izolatorem, potarty elektryzuje się ujemnie. Ogrzany do temperatury 170-200 °C zaczyna lekko mięknąć, a rozkłada się w temperaturze około 300 °C. Pali się jasnym, silnie kopcącym płomieniem wydzielając specyficzny, żywiczny zapach. Dzięki dużej zawartości kwasu bursztynowego bursztyn bałtycki oddziałuje na ludzki organizm podnosząc jego odporność i poprawiając jego bilans energetyczny. Właściwości te, choć naukowo zbadane i o pisane dopiero współcześnie znane już były w starożytności. Wspominają o nich w swoich dziełach Hipokrates i Pliniusz Starszy, a po nich wielu nowożytnych badaczy na przykład św. Hildegarda, Awicenna czy Agricola. Wszyscy podkreślają niewątpliwą skuteczność bursztynu w zapobieganiu infekcjom czy uśmierzaniu bólu reumatycznego i migrenowego, a także jego dobroczynny wpływ na tarczycę. Najsilniej oddziałują surowe bursztyny noszone bezpośrednio przy ciele ponieważ najwięcej kwasu bursztynowego znajduje się w wierzchniej, zwietrzałej warstwie kamienia. Po oszlifowaniu, po wypaleniu w autoklawie czy nawet po sprasowaniu bursztyn bałtycki nie traci jednak tych właściwości ponieważ nadal zawierają dostatecznie dużą ilość kwasu bursztynowego.Innye żywice kopalne w zdecydowanej większości nie mają tego składnika. Oprócz dobrze znanej nalewki bursztynowej produkuje się współcześnie pełne serie kosmetyków do pielęgnacji ciała, a także wiele leków homeopatycznych zawierających w swoim składzie bursztyn.